Smart Food

Продуктите от категорията Smart Food (от англ. smart – умен, food – храна) се появиха на пазара неотдавна, но вече завоюваха правото да се наричат «храната на бъдещето». За разлика от обикновените хранителни продукти, «умната храна» представлява не просто комбинация от нутриенти, но и «управляваща информация», която позволява на организма оперативно да включва заложените системи за саморегулиране.

Създателите на продуктовата линия Smart Food са специалистите от виртуалната научна лаборатория DEM4 на компания Vision. За производството на храната на бъдещето те разработиха специални ексклузивни формули и селектираха най-добрите съставки от екологично чисти региони по света. Основното ноу-хау на лабораторията е широкото прилагане на нанотехнологиите, способни да регулират структурата на продукта на молекулярно ниво. В състава на умната храна влизат изключително природни компоненти без използване на каквито и да е изкуствени консерванти.