Уважаеми клиенти,

Нашите любими продукти ще имат нови опаковки с ново оформление! 

Те ще се различни от тези, които познавате, но в момента, за да не се спират доставките, са оформени така, както ги виждате на тази картинка. От компанията производител ни уведомиха, че това е временен, работен вариант.   

Очакваме хубави новини.

В дебелото черво живеят над един милиард живи микроорганизми, които заедно съставят микробиома (микрофлората) на човешкото тяло. Всеки човек има свой собствен микробиом, представляващ множество най-различни микроорганизми. На всяка човешка клетка се падат десет бактериални клетки, на всеки ген - 100 бактериални гени. Първите бактерии попадат в организма на новороденото още в родилния канал, като бактериалната общност остава в тялото до края на човешкия живот. Променя се само съставът на бактериите.