Компания "Vision International People Group" претърпя значителни промени в последните години. Днес тя се нарича "Freedom Group". Една от дейностите и е производството и разпространението на хранителни добавки за здраве и дълголетие на световния пазар.  Номенклатурата на тези продукти е осъвременена, както и технологиите на производство, които съответстват на изискванията на европейските стандарти.